+
  • 微信图片_20181030112554(1).jpg
  • 微信图片_20181030112601(1).jpg
  • 微信图片_20181030112605(1).jpg
  • 微信图片_20181030112621(1).jpg
  • 微信图片_20181030112615(1).jpg

「品质」-GS1025 畅销型 铣削材质


「品质」-GS1025畅销型铣削材质(客服:4008301302)耀欣连锁切削刀具  畅销品--GS1025畅销型铣削材质适合加工:P S M 高温合金S:Vc=20-40不锈钢M:Vc=50-160钢件P:Vc=100-300 1:RPMW1003MO(R5)GS1025 2:RPMW1204MO(R6平板)GS1025 3:RPMT1204MOE-JS(R6带排屑槽)GS1025 4:APMT

所属分类:

产品详情

关键词: